Landbrug

Daglig vedligeholdelse, renovering og nye installationer på foderanlæg, siloanlæg, gyllepumper samt akut fejlfinding på landbrugsinstallationer er nogle af de mange opgaver vi udfører. Vi har stor ekspertise og erfaring inden for vedligeholdelse af både store og små landbrugsindstallationer.

For at sikre at jeres produktionsanlæg undgår unødvendige driftsstop, anbefaler vi, at vi sammen laver en vedligeholdelsesplan.

Vi laver blandt andet

  • Ventilationsstyring
  • Foderanlæg
  • Male/blandeanlæg
  • Siloanlæg
  • Gyllepumper og alarm
  • PLC, opbygning og styring
  • Akut fejlfinding 24/7